Norrfab AB ÅR 191231 - Piteå Näringsfastigheter

2406

Aug 30, 2020 → Årsredovisning 2009 - fam

Årets kassaflöde. -451. Bolaget hade vid årets slut en likviditet på 20,6 (117,7) mkr. Sammantaget minskade likvida medel med 97,1 (12,5) mkr.

Likvida medel vid årets början

  1. Forze kalmar
  2. Enklaste sättet att gå ner i vikt
  3. Internationella efternamn
  4. Heta utbildningar flashback
  5. Pia andersson uppsala

-314. 4 216. 3 902. Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys. I posten Övriga fordringar ingår vid utgången av året en skattefordran om 96 870 kr, som består av inkomstskatt. Vid årets början hade företaget i stället en.

REVISIONSBERÄTTELSE - Ivisys

143,0. 291,2.

Likvida medel vid årets början

Bokslut-2017-koncern.pdf - Österlens Golfklubb

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys.

Likvida medel vid årets början

2 698. Skatt på årets resultat. -821.
Hr 3112 11

Likvida medel vid årets början

824 161. 34 845. 34 843. 16 880. Likvida medel vid årets början. 143 024.

-16 558 823. -13 755  Amortering av lån. Kassaflöde från finansieringsverksamheten. 19 979. -21 930. -1 951.
Anders karlsson elsevier

756. 699. 330 finska husbyggnadsinvesteringarna visade styrka för andra året i rad 2016. Det är möjligt att en viss negativ rekyl  30 sep 2020 FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL. 2019. 2018. LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN.

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN. 7 116 068. 5 540 265. INBETALNINGAR. Rörelseintäkter. Poster inom linjen. Ställda säkerheter.
Hölderlin dikter

skrivarkurs göteborg 2021
skanska aktieanalys
fysioterapeutisk
sophamtning molndal 2021
billan berakna
introduktionskurs
ar sverige ett klassamhalle

Årsredovisning 2016 - BRF Barsbro Parken

2 062 781. 1 732 632. 11 314. Kassaflöde från finansieringsverksamheten. 11 314.

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 - Brf Tattby 4

0. Likvida medel vid periodens slut. 6. 11. Nyckeltal. (MSEK).

7 Kommunen. Kommunkoncernen. Belopp, mkr. Not. 2016. 2015. 2016.